J0htava 0rava (1.1.2017 13:14:09) -- Politiikka yleinen

0ravan uudenvuoden puhe

Kansalaiset,

Näin vuoden ensimmäisenä päivänä jokaisen meistä on hyvä hetkeksi pysähtyä ajattelemaan
mitkä ovat ne arvot, periaatteet ja käytännön toimet, jotka ovat mahdollistaneet vaurauden ja hyvinvointivaltion
rakentamisen.

<5 sek tauko>

Yhtä tärkeää on ajatella mitkä ovat ne keinot, joilla sisäinen turvallisuus ja
taloudellinen vakaus säilytetään, jotta kaikilla Suomen kansalaisilla on hyvä olla omassa maassaan
ja tulevaisuus rakentuu kestävälle pohjalle.

<5 sek tauko>

Hyvinvointivaltion rahoitus otetaan yksityisen sektorin yrityksiltä ja nettoveronmaksajien kukkarosta. Suomi on
pieni maa, jolla ei ole varaa eikä mahdollisuutta olla koko maailman sosiaalitoimisto,
ilmainen sairaala tai ilmainen korkeakoulu. Suomi on pieni maa, jolla ei ole varaa alistua ehdoitta
meille epäedullisiin poliittisiin sopimuksiin tai ottaa pakolaiseksi tekeytyviä kymmeniä tuhansia Dublin-sopimuksen
vastaisesti esimerkiksi Ruotsista. Suomi on pieni maa, jota kuunnellaan vain, jos ilmaisemme oman tahtomme ja
pidämme kiinni omista oikeuksistamme ja resursseistamme riittävän päättäväisesti, kuten Talvisodan sankarit
aikoinaan.

Sodankäynnin tavoitteena on ottaa käyttöön vihollisen maat, luonnonvarat, infrastruktuuri,
rahat, energia ja alistaa kansa valloittajien orjiksi. Tähän ei nykyaikana tarvita enää sotakoneistoa vaan
tehokkainta sodankäyntiä on hybridisodankäynti, jonka olemassaoloa ei moni välttämättä edes tajua, koska
valloittajilla ei ole aseita. Mutta asiasta ei ole epäilystäkään: Suomi on sodassa.

Tämän vuoksi meidän on keskityttävä torjumaan hybridisodankäynnin uhat
ennaltaehkäisevästi ja korjattava jo tapahtuneet vahingot. Erityistä huomiota on kiinnitettävä
omien poliitikkojemme ja päättäjiemme toimiin. Kansakunnan etujen vastaiseen toimintaan on puututtava
nopeasti. Myös keskeinen infrastruktuurimme kuten tieverkko, televerkot, vesi- ja energialaitokset,
lähetysverkot, sähköverkot ym. pitää ehdottomasti pitää suomalaisessa omistuksessa eikä niitä
saa missään nimessä päästää ulkomaalaisten sijoittajien käsiin, jotka takuuvarmasti kohottavat hinnat
pilviin heti tilaisuuden saatuaan kuten jo aiemmin mm. Digitan tapauksessa todettiin.

Talouden tasapainottamisen kannalta keskeistä on leikata kuluja ja kasvattaa vientituloja. Kulujen
leikkaukset on kohdistettava niin, että ensijaisesti leikataan niistä asioista, jotka hyödyttävät
Suomen kansalaisia kaikkein vähiten.

Viennin kasvattamiseksi tarvitaan uusia tuotteita ja globaalisti
tarjottavia palveluita rakentavia startup-yrityksiä. Koulutuksessa on panostettava lisää
yrittämisen, liikkeenjohdon, neuvottelu- ja myyntitaitojen periaatteiden opettamiseen, joiden hallinnasta
on hyötyä elämässä vaikkei yrittäjäksi tai myyjäksi koskaan ryhtyisikään. Kansalaisten ostovoimaa
on lisättävä verotusta keventämällä ja ylipöhöttynyttä julkista sektoria ja byrokratiaa karsimalla.

Suomi nousee työtä tekemällä ja yrittäjyydellä. Työn tekemisestä pitää tehdä kannattavampaa kuin
sosiaalituella oleskelusta. Tästä syystä en kannata passivoivaa kansalaispalkkaa vaan pikemminkin
nykyisen passivoivan tukiviidakon karsimista. Yrittämisestä pitää tehdä helpompaa byrokratiaa ja
säädöksiä karsimalla.

Suomen pitää olla turvallinen maa. Kenenkään ei pitäisi pelätä joutuvansa raiskatuksi, ryöstetyksi,
tapetuksi tai muuten rikoksen uhriksi kadulla liikkuessaan. Kenenkään ei pitäisi pelätä, että
hänen kotinsa tai autonsa poltetaan tai hänen omaisuuttaan muuten tuhotaan. Tällainen trendi on etenkin
monissa Ruotsin lähiöissä jo arkipäivää. Tällaisista rikoksista annettavien tuomioiden ankaruutta
pitää tuntuvasti koventaa ja tällaisiin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset pitää tuomion jälkeen
välittömästi karkottaa ilman valitusoikeutta. Suomalaisten turvallisuuden pitää aina olla tärkeämpää
kuin ulkomaalaisen rikollisen.

Suhteet etenkin Venäjään ja Yhdysvaltoihin on syytä pitää hyvänä. Trumpin ja Putinin hyvät välit ovat
rohkaiseva signaali maailmanrauhan ja yhteistyön kannalta. Suomen tulee suhtautua myönteisesti
amerikkalaisten demokraattisilla vaaleilla valitsemaan president-elect Trumpiin, jolla on aito
halu tehdä Yhdysvalloista vieläkin parempi. Negatiivisilla kirjoituksilla ja henkilökohtaisen
pahan olon vuodattamisella mediassa Trumpista henkilönä tai hänen politiikastaan ei saavuteta
mitään hyvää etenkään ulkopoliittisia suhteita ajatellen. Rakennetaan siltoja, yhteistyötä ja
hyvää henkeä globaalisti keskeisten kauppakumppaneidemme ja globaalien supervaltojen kanssa.

Lopuksi haluan tähdentää etenkin ministereille ja eduskunnalle, että heidän tehtävänsä on
huolehtia Suomen ja suomalaisten edusta. Jos tämän tehtävän täyttämistä vaikeuttavat nykyiset
lait tai asetukset niin silloin eduskunnan tulee toimia niin, että lakeja ja asetuksia saadaan
muutettua. Suurin vastuu on kunkin alueen ministerillä. Ministerit ja eduskunta eivät saa
piiloutua sen tekosyyn taakse, että "laki nyt on vain tällainen". Rohkeutta tehdä välttämättömiä
muutoksia tarvitaan heti. Jos sitä ei löydy, on parempi vaihtaa tehtäviin ne henkilöt, joilta
tätä viisautta ja rohkeutta löytyy.

Jumalan siunausta koko Suomen kansalle![ Kirjaudu sisään ]